AutoCont dodá Třineckým železárnám systém pro správu dokumentů

(Ostrava, leden 2014) Společnost AutoCont získala kontrakt pro Třinecké Železárny. Dodá jim centrální systém pro správu dokumentů (DMS) na platformě IBM FileNet Tento systém obslouží v následujících pěti letech až 100 milionů dokumentů.

Společnosti AutoCont se podařilo najít a nabídnout efektivní řešení DMS systému vhodné pro železárenskou společnost. DMS bude sloužit jako centrální systém pro řízení a správu celého životního cyklu dokumentů od jejich vytvoření přes práci s dokumenty až po vyřazení a skartaci. Odhadujeme, že DMS obslouží v následujících pěti letech v Třineckých železárnách až 100 miliónu kusů dokumentů. DMS bude doplněn konektory pro archivaci dokumentů z ERP systému SAP a pro archivaci emailů ze systému IBM Lotus Notes.

Systém umožní automaticky klasifikovat dokumenty na základě typu, vytvářet více verzí a přidávat k dokumentům popisná data. Umožní nastavovat přístupy k dokumentům tak, aby byla zcela respektována bezpečnostní politika Třineckých železáren, a.s.

Součástí řešení je také modul důvěryhodný archiv, který umožní periodické pře-podepisování uložených dokumentů časovým razítkem pro splnění zákonných požadavků na validitu dokumentů vůči zákonným normám.

Implementace DMS umožní zvýšit výkonnost systému SAP, přinese možnost centrální správy informací a výrazně zjednoduší a zrychlí hledání potřebné informace. Tím přispěje k naplnění nadřazených strategií společnosti Třinecké železárny, a.s. a ke zlepšení dosažených finančních ukazatelů společnosti.