AutoCont si udržel status Microsoft GOLD Partner v oblasti Project and Portfolio Management

Praha (prosinec 2012) – Společnost AutoCont si udržela v partnerském programu firmy Microsoft status GOLD Competency Partner v oblasti Project and Portfolio Management. Jedná se o nejvyšší úroveň partnerství v rámci spolupráce se společností Microsoft podle nových, zpřísněných podmínek.

AutoCont prošel striktním procesem schvalování a jako jediný implementační partner prokázal nejvyšší odbornost v oblasti zavedení nástrojů pro řízení projektů a portfolia projektů na platformě Microsoft Project Server. Udržení GOLD kompetence je důkazem, že AutoCont zaměstnává certifikované odborníky, prokazuje svoji odbornost v úspěšně realizovaných projektech a realizuje vysoký objem dodávek SW řešení v oblasti Enterprise Project Management (EPM).

Implementaci systémů na podporu projektového řízení se společnost AutoCont věnuje od roku 2002. Zaměřuje se na analýzu a optimalizaci souvisejících procesů a na návrh automatizace prostřednictvím systémů EPM, což následně pomáhá zavedení optimalizovaných procesů do praxe projektového řízení.

Jakožto partner s nejvyšší možnou kompetencí v dané oblasti získává AutoCont přednostní přístup k nejnovějším technologiím a produktům, informacím a odborným školením společnosti Microsoft. Svým stávajícím i budoucím zákazníkům tak dokáže poskytovat inovativní a zároveň osvědčená řešení pro podporu podnikání a tím zvyšovat jejich konkurenční výhodu.