Co vše se u nás běžně stává aneb příklady ze života

Prvním z příkladů, které řešíme, a patří k nejčastějším, je porucha běžné, ale důležité komponenty datového centra. Vadná klimatizační jednotka umístěná na horní straně racku najednou vypustila vodu z chladicího systému přímo do racku a cestou vyřadila z činnosti oba servery včetně interních pevných disků. Důvod odstávky – závada techniky a nevhodné umístění klimatizační jednotky.

Druhý příklad se týká firmy v lokalitě, kde vůbec nehrozí záplavy. Letní přívalový déšť ale vytvořil na ploché střeše něco jako menší bazén a voda z něj si našla cestu dovnitř. A protože voda neřeší, kudy teče, ale pouze teče, pak v tomto případě měla volnou cestu přes datové úložiště serverovny (standardní odtok ze střechy nestačil). Zničené úložiště způsobilo odstávku běhu informačních systémů. Důvod odstávky – nouzová situace, nečekaný přírodní jev.

Třetí případ opět s vodou se stal firmě se sídlem na vyvýšeném místě, tedy opět bez nebezpečí zaplavení. Ani kapka deště. A přesto došlo ke stejnému problému. Z prasklého vodovodního řadu se voda dostala přímo do jediného datového úložiště. Tady nepřestaly fungovat pouze informační systémy firmy, ale i jejich zákazníků, náprava všech HW problémů trvala dva týdny a za tu dobu firma o řadu zákazníků přišla. Důvod odstávky – nouzová situace a nevhodné umístění datového centra.

Stalo se i tohle. Technik v dobré víře, že je systém záložního zdroje napájení zapojen tak, jak má být a je schopen pro krátkodobou údržbu přemostění, aby napájení běželo mimo něj přímo do technologií datového centra, provedl jediným tlačítkem aktivaci zmíněné funkce. Ale přemostění nebylo nastaveno správně a záložní zdroj odpojilo sice správně jak na vstupu, tak na výstupu, ale bez potřebného přemostění. Následoval neregulérní pád všech serverů, datových úložišť a komunikačních technologií datového centra. Obnova provozu trvala dva dny. Důvod odstávky – dvojnásobná lidská chyba.

V poslední době problémů způsobených úmyslnými nebo neúmyslnými lidskými chybami nebo dokonce záměrnými útoky přibývá a bránit se jim systémově znamená mít připravené a vyzkoušené důkladné DR řešení.