Společenská odpovědnost

Filantropie

Společnost AutoCont tradičně každý rok věnuje část svých finančních prostředků na charitativní účely neziskovým organizacím. Podporujeme zejména projekty zaměřené na pomoc hendikepovaným spoluobčanům a dětem. AutoCont preferuje neokázalou, ale praktickou a užitečnou spolupráci, která má většinou dlouhodobý charakter. Díky přítomnosti našich zastoupení po celé České republice je i tato naše pomoc výrazně lokálně zaměřena.

Jako příklady dlouhodobé spolupráce můžeme uvést:

Skok do života

Obecně prospěšná společnost SKOK do života poskytuje na území Hradce Králové kvalitní služby, které umožňují lidem s mentálním postižením získat sebedůvěru, samostatnost a odpovědnost, aby vnímali svůj život jako smysluplný a srovnatelný s životy ostatních lidí.
http://www.skokdozivota.cz/

Dětský ranč Hlučín

Dětský ranč Hlučín je hipoterapeuticko-sportovní centrum, které poskytuje zajímavé volnočasové aktivity zdravým i nemocným dětem a mládeži. Jeho báječná myšlenka spočívá v integraci zdravotně postižených a zároveň v organizaci projektů a her s protidrogovou a protikriminální náplní.
http://www.detskyranc.info/

Charita Opava

Posláním Charity Opava je profesionálně poskytovat služby sociálně, zdravotně a společensky znevýhodněným lidem a zaměstnávat osoby s problémy na trhu práce. Charita Opava byla zřízena dne 5.6.1991.

AutoCont se ve spolupráci s Charitou Opava realizuje především dobrovolnickou činností, kdy skupina pomocníků vyráží pravidelně pomáhat do chráněného bydlení pro zrakově postižené ve Vlaštovičkách u Opavy.

Nadace Terezy Maxové

Účelem nadace je všestranná podpora a pomoc znevýhodněným a opuštěným dětem s cílem umožnit jim zdravý a bezpečný život v rodinném prostředí. Nadace si klade za cíl snížit počet dětí vyrůstajících v ústavní péči v ČR.
http://www.terezamaxovadetem.cz/

Konference INSPO

Konference INSPO (Internet a informační systémy pro osoby se specifickými potřebami), která je jediná svého druhu v ČR a která se specializuje na využití internetu a informačních technologií ve prospěch lidí se zdravotním postižením. První ročník se uskutečnil v září 2001, další ročníky od roku 2002 do 2008 vždy v březnu v Kongresovém centru Praha jako jedna z hlavních akcí Března - měsíce Internetu. Organizátory INSPO jsou sdružení BMI a www.zelenyptak.cz, v březnu 2015 se koná již 15. ročník.

www.inspo.cz

Sponzoring

Kromě charitativních projektů AutoCont aktivně podporuje českou kulturu. Jedná se zejména o dlouhodobou spolupráci s Národním divadlem v Praze a dále o podporu konkrétních projektů, z nichž tím posledním byla účast na vzniku unikátního a velmi úspěšného filmu Lidice.

Národní divadlo

Již 13 sezón jsme hrdými partnery Národního divadla.

Národní divadlo je reprezentativní scénou České republiky. Je jedním ze symbolů národní identity a součástí evropského kulturního prostoru. Je nositelem národního kulturního dědictví a zároveň prostorem pro svobodnou uměleckou tvorbu. Je živým uměleckým organismem, který chápe tradici jako úkol ke stále novému řešení a jako úsilí o nejvyšší uměleckou kvalitu.

„Národní divadlo s více než stoletou tradicí je jednou z dominant národních kulturních hodnot.
Již od svého založení bylo nerozlučně spojeno s mecenáši a partnery, kteří ho pomáhali budovat a rozvíjet. Společnost AutoCont, jež v novodobé historii v oblasti sponzoringu a partnerství představuje jeden z pilířů, na tuto tradici bezesporu navazuje. Pro Národní divadlo je velkou ctí, že v září tohoto roku uplyne 10 let od podpisu první smlouvy o vzájemné spolupráci s touto významnou, výhradně českou společností. Za dobu této výjimečné spolupráce bylo díky velkorysé podpoře AutoContu možno realizovat mnoho z uměleckých plánů souborů Národního divadla a významně zkvalitnit technickou vybavenost zázemí ND, na níž náročný provoz naší první scény závisí. Věřím, že tato spolupráce bude i nadále pokračovat k oboustrannému uspokojení spolu s předáváním kulturních hodnot široké veřejnosti.“

PhDr. Ondřej Černý, ředitel Národního divadla
http://www.narodni-divadlo.cz/

AutoCont hlavním partnerem Radka Jaroše – K2 2014

Společnost AutoCont CZ a Radek Jaroš, podepsali v květnu 2014 dohodu, která stvrdila partnerství obou subjektů pro expedici K2 2014. AutoCont se spolu s ostatními partnery podílel na finančním zabezpečení celé náročné expedice. Český horolezec Radek Jaroš zdolal v sobotu 26. 7. 2014 vrchol K2 (8611 metrů) a po šestnáctiletém snažení se dočkal jako první Čech v historii tzv. Koruny Himálaje, tedy sbírky všech čtrnácti osmitisícových vrcholů planety – vše navíc bez podpory umělého kyslíku. AutoCont jako významná česká společnost, která přes 20 let na trhu ICT úspěšně zavádí a provozuje užitečné informační technologie, je hrdá že může být partnerem úspěšného projektu Radka Jaroše - Čecha, který se tímto zapisuje do světové historie. Více informací o radku Jarošovi naleznete zde.

Film Lidice

V letech 2010 až 2011 podpořila naše společnost vznik velice úspěšného historického filmu Lidice.

Příběh Lidic, je příběhem obyčejných lidí, kteří se absurdní shodou náhod připletli do cesty dějinám. Podle scénáře Zdeňka Mahlera, oceněného cenou Sazky v r. 2007, nabízí pohled na tragický osud Lidic za 2. světové války z neobvyklé perspektivy. Přibližuje osudy obyvatel Lidic skrz mezilidské vztahy, a to zejména lásku, která stojí na začátku celého příběhu. Jde o velkofilm plný emocí, který poukazuje na to, jak zdánlivé maličkosti mohou změnit chod dějin a způsobit tragédii. Režie se ujal Petr Mikolaev a v hlavních rolích se objevili: Karel Roden, Zuzana Bydžovská, Zuzana Fialová, Roman Luknár, Veronika Kubařová, Sabina Remundová, Marek Adamczyk, Jan Budař, Ondřej Novák a další.

„Jako producent filmu Lidice musím velmi poděkovat společnosti Autocont. Příprava filmu nebyla vůbec jednoduchá. Mnohokrát to vypadalo, že film nevznikne. Před Vánoci roku 2009 stál film před jednoduchou otázkou točit, nebo netočit? V tomto okamžiku přišla společnost AutoCont a v podstatě rozhodla o osudu filmu. Vaše pomoc byl důkaz, že pro Vás nejsou podstatná pouze čísla a výsledovky, ale že uznáváte také další hodnoty. Byl jsem rád, že jste pomohli zachovat svým způsobem paměť naší země. Celkem již máme v kinech přes 520 000 diváků, nádherné ohlasy od všech generací včetně mladých lidí. To vše je také Váš úspěch a my všichni jsme Vám za to vděční. Jsme rádi že jsme byli u toho s Vámi.“
Adam Dvořák, producent filmu Lidice