DR řešení musí mít předem definované plány

Pomůžeme vám vymyslet a realizovat takové Disaster Recovery řešení, abyste pokud možno snadno překonali následky těch nouzových situací a katastrof, které vás mohou ohrozit. Pomůžeme vám vyjmenovat/definovat rizika a hrozby, navrhneme HW a SW řešení, společně vymyslíme DR plány.

Prvním krokem bývá kategorizace informačních systémů – jejich rozdělení na kritické a nekritické. Bez kritických vaše firma nemůže dlouho fungovat, bez těch ostatních se nějakou dobu obejdete. Pro kritické systémy postavíme IT infrastrukturu včetně DR řešení. Potom si popíšeme hrozby, které chcete snadno eliminovat, a stanovíme postupy, jak se hrozbám bránit. Protože především o tom je kvalitní DR řešení. Musí se samozřejmě opírat o technické prostředky, ale bez správného nastavení procesů, postupů a rolí - bez kvalitního DR plánu se neobejdete. Několik stránek textu vám tak pomůže stanovit, jak se zachovat při události, která omezila běh vašich kritických informačních systémů. Kdo má udělat kroky vedoucí k nápravě a opětovnému uvedení systémů do provozu. Nesmíme zapomenout ani na to, že vaše kritické informační systémy mohou určitou dobu běžet na jiných HW prostředcích a po opravě těch hlavních je třeba vrátit všechno do „normálu“.

A nebojte se, kvalitní DR řešení nemusí být drahé!