AutoCont získal ocenění v soutěži EGOVERNMENT THE BEST 2011 – KPMG

Praha (prosinec 2011) – V letošním ročníku soutěže Egovernment THE BEST 2011 – KPMG získala společnost AutoCont v kategorii projekty měst třetí místo za projekt Technologické centrum a Vnitřní integrace městského úřadu Jičín.

Soutěž Egovernment THE BEST 2011 každoročně pořádá magazín Egovernment a společnost KPMG. Jejím cílem je upozornit na zajímavé počiny a projekty, které přispívají k rozvoji elektronizace veřejné správy.

Oceněný projekt společnosti AutoCont se skládá ze dvou částí, z Technologického centra a z Vnitřní integrace městského úřadu Jičín a byl realizován z fondů EU v rámci Integrovaného operačního programu na rozvoj služeb eGovermentu v obcích.

V Technologickém centru se zpracovávají klíčová data regionu Jičínska díky aplikacím, jako jsou datové sklady, spisová služba, digitální mapy veřejné správy (DMVS) atd. Vnitřní integrace úřadu se skládá z části „Portál úředníka“, který pomáhá například při rezervaci zdrojů (automobily, jednací místnosti) nebo při vyřizování žádostí (kancelářské potřeby, pracovní prostředky, dovolená). Druhou částí řešení jsou nástroje pro evidenci organizační struktury, řízení oprávnění a přístupů do jednotlivých aplikací a agend úřadu.

„Ocenění patří zejména pracovníkům MěÚ v Jičíně za skvělou spolupráci a hodnotné vstupy. Projekt umožní městu Jičín lépe fungovat v novém legislativním prostředí definovaném Zákony o základních registrech. Věřím, že bude inspirací pro další obce s rozšířenou působností, které připravují realizaci Technologického centra a Vnitřní integrace úřadu. Tajemníci a informatici mohou v Jičíně vidět v praxi to, co lze v rámci výzvy 06 pořídit,“ sdělil Vladimír Dvořák, ředitel divize Podnikové aplikace a služby společnosti AutoCont.

Projekt navazuje na centrální projekty elektronizace veřejné správy, zejména na projekty zřízení Základních registrů. AutoCont jako dodavatel Integrovaného systému základních registrů (ISZR), zajišťující přístupy všem agendovým informačním systémům orgánů veřejné moci, využívá svých znalostí a zkušeností i při implementaci projektů pro kraje, statutární města a obce, která se k ISZR budou muset připojovat. Spolupráce se společností AutoCont tak zajišťuje zákazníkům z řad krajů, měst a obcí snížení legislativních i finančních rizik spojených s povinností připravit se na fungování základních registrů.