Zdravotnictví

Lékař, který nemá na klienta dostatek času, sestra zavalená papírováním. Anebo lékař s osobním přístupem a příjemná sestra. Pokud bude mít klient na výběr, kde se raději nechá léčit? Ordinace by měly být nejen zařízeny podle nejmodernějších standardů, ale především by měly poskytovat vysoce odbornou zdravotní péči.

Klient by měl být ošetřen s ohledem na jeho léčebnou historii v předem domluvený čas, bez čekání a nejlépe bez kontaktu s ostatními pacienty.

Naše dlouholeté zkušenosti s řešením pro oblast zdravotnické a veterinární péče daly impuls ke vzniku komplexního informačního systému AC ProPHARM.