PLM pomáhá zvyšovat přidanou hodnotu produktu

Informační systém může řídit životní cyklus výrobků (PLM) z hlediska toho, co produkt obecně přestavuje, konkretizovat a zpřehlednit celý proces výroby produktu v podniku a taktéž zobrazit jednotlivé vazby k okolí apod.

Právě informační systém v průmyslovém podniku umožní efektivně spravovat výrobu a portfolio produktů tak, aby produkty a s nimi spojené služby na ně navazovaly.

Řešení a služby AutoContu připravené pro Průmysl 4.0