GDPR vás nemine, buďte připraveni!

17 května 2017 / 9.00 - 13.00 / AutoCont CZ a.s., Sokolovská 996/130, Karlovy Vary

Setkali jste se už s termínem General Data Protection Regulation (GDPR) a stále přesně nevíte, co to pro vás znamená? Asi už tušíte, že toto nařízení EU se vztahuje na každý subjekt, který zpracovává nebo shromažďuje osobní údaje, a že z toho vyplývají nové povinnosti, které budete muset plnit. Pokud tak neučiníte, budou následovat drastické postihy, které mohou být pro organizaci v určitých případech i likvidační. Přestože nařízení GDPR nahradí zákon č. 101/2000 Sb. s účinností až od 25. 5. 2018, je nezbytné navrhnout příslušná opatření a zajistit jejich realizaci nejpozději k tomuto datu.

Seminář odpoví na vaše otázky, možná i na ty nevyslovené, pomůže vám orientovat se v požadavcích GDPR, vysvětlí detaily i na příkladech z praxe a hlavně představí konkrétní možnosti a způsoby, jak se s tímto nařízením vypořádat. Ke konci semináře již budete vědět, co vás čeká, jak a čím začít, co budete muset vyřešit, případně i která z organizačních a technických opatření budete muset zavést, abyste splnili všechny požadavky a zajistili tak soulad s GDPR.

Program

  • Registrace a občerstvení
  • Ochrana osobních údajů podle GDPR - o co se jedná, pro koho je závazné, co obnáší
  • Představení jednotlivých požadavků nařízení (co se po nás chce?)
  • Životní cyklus osobních údajů vs. bezpečnost
  • Způsoby zajištění shody s nařízením, resp. naplnění jednotlivých požadavků
  • Seznámení s „povinnými“ aktivitami, postupy a procesy, které budete muset zavést
  • Seznámení s užitečnými řešeními
  • Praktická ukázka řešení dílčích opatření
  • Diskuse

Pozvánka ve formátu pdf

Za společnost AutoCont CZ a.s. Vás srdečně zve

Zdeněk Chobot
ředitel regionálního obchodního centra

Pro více informací se prosím obracejte na Kateřinu Jindrovou
telefon: +420 601 347 839, email: katerina.jindrova@autocont.cz