Specializované divize

Divize ITI – IT infrastruktura

Problematika IT infrastruktury je velice široká. Začíná u kabelů položených v zemi a naftových generátorů zajišťujících elektrický proud při výpadku. Pokračuje přes výstavbu datových center, komunikační infrastrukturu, nastavení klientského prostředí k zajištěním IT bezpečnosti a monitoringu. Končí školením uživatelů a právními rozbory, zda informační systémy zákazníka splňují všechny zákonné požadavky.

Ne každý zákazník potřebuje a využije vše. Záleží na velikosti organizace a na jejím zaměření. Důležité však je, že ať potřebuje v této oblasti cokoli, je velkou, střední, malou firmou nebo organizací, AutoCont to dovede zařídit.

Divize CIT – Corporate IT

U největších zákazníků na trhu se AutoCont orientuje na systematické působení v klíčových infrastrukturních oblastech, kde pro ně chce být partnerem, inovátorem a integrátorem.

Divize ITSM – Outsourcing a cloud

AutoCont nabízí v oblasti outsourcingu služby od zajištění provozu koncových zařízení, přes outsourcing správy serverů a sítí až po komplexní outsourcing IT infrastruktury a aplikací zákazníka, a to včetně případného převzetí majetku a pracovníků. Provozované služby jsou řízeny a prováděny v souladu se standardy norem ISO/IEC 20000. Díky velkému týmu specialistů je AutoCont schopen garantovat provoz technologií na celém území ČR a SR, a to i v režimu 24/7.

Pro oblast cloudu AutoCont disponuje řešením založeným na využití veřejného, privátního nebo hybridního cloudu. Cloudové služby poskytuje z vlastních datových center v ČR nebo v případě Microsoft cloud služeb z datacenter v zahraničí.

Divize PAS – Podnikové aplikace a služby

AutoCont nabízí podnikové informační systémy (ERP), systémy pro personalistiku a mzdy (PAM) a datové sklady a Business Intelligence.

Praktické zkušenosti z mnoha projektů vedly také k vytvoření širokého spektra oborových řešení. Hlavní cíl zákazníků je vždy stejný – dosáhnout automatizací procesů vyšší efektivity, úspory nákladů a vyšších výnosů. Úkolem AutoContu je navrhnout optimální cestu a prostředky, a společně se zákazníkem uvést navržené řešení do života.

Divize ESA – Enterprise Solutions and Applications

V této oblasti se AutoCont zabývá podnikovými aplikačními řešeními a vývojem softwaru. Nabízí systémy pro řízení projektů a procesů (EPM), pro řízení vztahů se zákazníky (CRM), digitalizaci, správu a řízení dokumentů (DMS), webová a portálová řešení i mobilní aplikace. Zákazníky jsou firmy, korporace i organizace veřejní správy a samosprávy. Dodávaná řešení jsou založena na technologiích Adobe, IBM, Kentico, Kofax, Microsoft a Nintex.

AutoCont sám vyvinul a úspěšně nasadil celou řadu vlastních softwarových produktů, jako jsou systém pro správu identit, systém pro testování znalostí, systém včasné intervence, systém pro správu datových schránek a mnoho dalších. Vedle toho AutoCont podle požadavků svých zákazníků vyvíjí software pro oblast datových skladů, systémů řízení výroby, informačních portálů, formulářových systémů a rovněž mobilní aplikace. Zákazník dostává řešení s vysokou přidanou hodnotou, kterou nemůže získat nákupem standardních produktů na trhu. Navíc dokáže AutoCont realizovat i složité integrační projekty zajišťující správnou komunikaci jednotlivých aplikací, větší bezpečnost a lépe spravovatelné prostředí.

Integrace a poradenství

Většinu podnikových zákazníků i zákazníků ze státní a veřejné správy dnes nezajímají jednotlivé informační technologie nebo systémy. Naopak, logicky očekávají dodávku řešení, které podporují jejich podnikání nebo výkon státní a veřejné správy.

Při realizaci takových řešení je obvykle potřeba vybudovat, resp. propojit, více informačních systémů, technologií a dodavatelů a spojit je ve funkční celek, za který pak systémový integrátor odpovídá zákazníkovi. V AutoContu máme ambici, schopnosti i zkušenosti tuto roli vůči zákazníkům i ostatním dodavatelům plnit. Nabídka AutoContu proto zahrnuje poradenství v oblasti bezpečnosti a managementu ICT, poradenství ke strategii a rozvoji ICT i celkové podnikové a procesní poradenství.