Společnost BE Group Logistics CZ s.r.o. úspěšně přešla na centrální informační systém MS Dynamics AX

Praha (21. listopadu 2011) – Společnost BE Group Logistics CZ s.r.o., jako další firma z mezinárodní skupiny BE Group, bezproblémově přešla na jednotný podnikový informační systém Microsoft Dynamics AX. Díky němu je komunikace mezi jednotlivými společnostmi skupiny snadnější, zjednodušila se tvorba reportů a analýz a zoptimalizovalo se využívání zdrojů skupiny. Partnerem této úspěšné implementace se stala společnost AutoCont CZ a.s., která je, jako subdodavatel firmy Logica Švédsko, garantem projektu pro Českou a Slovenskou republiku.

Skupina BE Group, která působí na trhu s ocelí, nerez ocelí a hliníkem ve Skandinávii, střední a východní Evropě, se rozhodla sjednotit svůj informační systém.. Pro celou skupinu byl vybrán jednotný podnikový informační systém Microsoft Dynamics AX. Jako subdodavatele pro realizaci projektu v ČR a SR si BE Group a Logica Švédsko vybraly společnost AutoCont.

Sjednocení podnikového informačního systému má velký význam pro celou skupinu BE Group. Usnadňuje komunikaci mezi jednotlivými společnostmi, zjednodušuje tvorbu reportů a analýz v rámci celé skupiny a pomáhá optimalizovat využívání zdrojů skupiny, například skladových zásob.

„Samotné spuštění systému do ostrého provozu proběhlo v BE Group Logistics naprosto hladce a za společnost AutoCont byl dodržen dohodnutý harmonogram. Musíme ocenit, že díky dobře odvedené implementaci nebyly nikterak narušeny naše aktivity, nedošlo k žádnému výpadku.“ řekl Ivan Foltman, projektový manažer BE Group.

Implementace proběhla v termínu a bez komplikací díky zkušenému přístupu pracovníků divize Podnikové aplikace a služby společnosti AutoCont, jejich nadstandardnímu pracovnímu nasazení a profesionalitě. Za úspěchem ale rovněž stálo výborně zvládnuté řízení celého projektu ze strany BE Group v součinnosti se společnostmi Logica a AutoCont.

„Jsem velmi rád, že implementace proběhla ke spokojenosti společnosti BE Group. Pokaždé nás těší kladné ohlasy našich zákazníků. Snažíme se vždy porozumět jejich specifickým potřebám a maximálně jim přizpůsobit námi dodávaná řešení.“ sdělil Pavel Šindelář, ředitel divize Podnikové aplikace a služby společnosti AutoCont.