Převod dokumentů do digitální podoby

Digitalizační a OCR software zajišťuje

 • Skenování dokumentů v požadované kvalitě
 • Úpravu a vyhlazení obrazu dokumentu
 • Detekci a odstranění prázdných stran
 • Automatizovanou separaci dokumentů
 • Opatření dokumentů OCR vrstvou
 • Detekci a vyčtení hodnoty čárového kódu
 • Validační pravidla
 • Poloautomatizované či plně automatické vytěžování dat
 • Možnost využívání šablon a jejich uživatelského definování
 • Automatizovaný export dokumentu včetně metadat do návazného úložiště
 • Integraci s ERP (např. automatizované zaúčtování přijatých faktur, spárování s dodacím listem)

Využívaná technologie - IBM Datacap

IBM Datacap kombinuje pokročilé funkce pro vytěžování dat s vysokou flexibilitou. Technologie pomáhá automatizovat jednotlivé kroky zpracovávaných dokumentů a metadat. Systém využívá algoritmus, který se postupně učí a zdokonaluje výsledky vytěžování dokumentů. S přibývajícím počtem zpracovávaných dokumentů se zvyšuje množství automaticky vytěžených metadat a snižuje se potřeba uživatelských zásahů. Systém také automaticky validuje (kontroluje) vytěžené i uživatelsky zadané údaje. Automatická kontrola probíhá oproti předem stanoveným validačním pravidlům. Pokud některý z údajů stanovená pravidla nesplňuje, systém vyzve uživatele k jeho verifikaci (kontrole pravdivosti).

IBM Datacap sestává z 3vrstvého klient-serveru platformy pro vytěžování dat. Pro integraci těchto vrstev je použito servisně orientované architektury (SOA), která kombinuje pokročilé funkce vytěžování dat s vysokou flexibilitou. Technologie je vhodná pro skenování a vytěžování strukturovaných i nestrukturovaných dokumentů.

IBM Datacap nabízí nespočet výhod jako například zvýšenou produktivitu, větší efektivitu procesů, nižší náklady, vyšší přesnost a flexibilní zpracování pravidel. Pravidla jsou jednoduše modifikovatelná, takže když se požadavky na zpracování dokumentů změní, kvůli změnovým regulacím nebo obchodním pravidlům, klienti jednoduše upraví parametry, anebo vymění pravidla za vyhovující. IBM Datacap pravidla jsou nejefektivnější cestou, jak získat flexibilní vytěžovací systém, který se může přizpůsobovat aktuálním potřebám firmy.