AutoCont ovládl soutěž eGovernment the Best – KPMG 2012

Praha (listopad 2012) – AutoCont CZ a.s. vévodil letošnímu předávání cen eGovernment the Best - KPMG, když si odnášel ocenění za první místo s aplikací Kukátko pro Magistrát města Brna a speciální ocenění se systémem řízení lidských zdrojů Magma HCM pro Městský úřad v Novém Městě na Moravě. Obě ocenění byla udělena v kategorii projektů pro města.

AutoCont v letošním již sedmém ročníku sklízel úspěchy hned dvakrát, a to v kategorii projektů pro města. První místo získal s aplikací Kukátko pro Magistrát města Brna. Ocenění převzali pánové Jaromír Emmer, vedoucí odboru IT za Magistrát města Brna, za AutoCont Jan Matuš, ředitel divize Enterprise Solutions and Applications a Walter Pavliš, obchodní ředitel této divize.

Aplikace Kukátko aneb na registry snadno a rychle pro Magistrát města Brna vznikla ve spolupráci se společností Microsoft. Jejím cílem je snadný, rychlý a univerzální přístup k základním registrům. Kukátko pracuje v internetovém prohlížeči, úředník tak má tuto aplikaci snadno dostupnou na svém počítači a nemusí se při pokládání dotazu přesouvat k jinému počítači, kde je dostupný systém pro přístup k registrům. Pro Magistrát města Brna se jednalo o největší instalaci Kukátka, co se počtu uživatelů týče. K dnešnímu dni je v Kukátku na úřadu v Brně zaregistrováno 2 840 uživatelů, kteří mohou přistupovat k referenčním údajům základních registrů ve více než 72 000 různých rolích.

V kategorii projektů pro města získal AutoCont také speciální ocenění, a to s vlastním personálním systémem Magma HCM pro Městský úřad v Novém Městě na Moravě. Oceněný projekt byl realizován z fondů EU v rámci Integrovaného operačního programu na rozvoj služeb eGovermentu v obcích. Ocenění převzal vedoucí oddělení IT MěÚ Nové Město na Moravě, pan Zbyněk Grepl a Vladimír Dvořák, ředitel divize Podnikové aplikace a služby společnosti AutoCont.

Projekt zefektivňuje chod úřadu a optimalizuje činnosti zaměstnanců úřadu. Nasazení personálního a mzdového softwaru Magma HCM sjednotilo údajovou základnu a evidenci o zaměstnancích, zjednodušilo a optimalizovalo procesy administrativy, evidence a vyhodnocování všech procesů spojených s řízením lidských zdrojů. V současné době se systém s minimálními náklady rozšiřuje i na další organizace v působnosti města.

„Projekt systemizoval funkce a pracovní místa podle legislativních požadavků, organizačního schématu a dalších vnitřních potřeb MěÚ, což znamená kromě vyšší efektivity i výrazné snížení chybovosti při zpracovávání mezd a platů,“ sdělil Michal Šmarda, starosta Nového Města na Moravě.

K dosaženému úspěchu se vyjádřil také obchodní ředitel pro eGovernment společnosti AutoCont, pan Zdeněk Dutý, který uvádí: „Získaná ocenění nás velmi potěšila, jelikož potvrdila správnost našeho zaměření na tvorbu vlastních aplikačních řešení pro veřejnou správu. Při vývoji těchto aplikací zúročujeme naše zkušenosti s budováním Informačního systému základních registrů.“