Žáci středních škol ve Zlínském kraji si zkoušejí projektové řízení v praxi

Praha (říjen 2012) – Do školních osnov na středních školách ve Zlínském kraji od září přibyly předměty projektového managementu, díky kterým žáci získají konkurenční výhodu nad studenty z jiných krajů. Krajský úřad ve spolupráci se společností AutoCont CZ a.s. na všech školách zavádí principy projektového řízení do výuky.

Tato aktivita je spojena s realizací projektu „Rozvoj podnikatelských znalostí, schopností a dovedností žáků středních škol ve Zlínském kraji s využitím IKT“ spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Odborníci na projektové řízení ze společnosti AutoCont připravili metodiku a vytvořili koncept Centrální projektové kanceláře. Jedná se o webový portál, který zajišťuje podporu projektového řízení všem zúčastněným 110 učitelům a 1100 žákům ve Zlínském kraji. Projektový portál slouží jako informační a komunikační kanál mezi učiteli, žáky a lektory ze společnosti AutoCont. I po skončení projektu bude využívána jako interaktivní databáze námětů a návrhů vhodných pro výuku.

AutoCont zároveň pro celý projekt zajišťuje softwarovou podporu klíčových oblastí. Pro projektový portál byla vybrána technologie společnosti Microsoft, konkrétně produkty Project Server 2010, SharePoint 2010 a Office 2010.

V prvním kroku v rámci úvodního školení vytvořili učitelé dva zkušební vzorové projekty a umístili je na projektový portál. V průběhu výuky se žáci na těchto projektech prakticky seznamují s jednotlivými pravidly a fázemi řízení projektu. Později žáci jako projektoví manažeři budou sami používat webový portál pro řízení projektů.

Školy díky tomuto projektu mohou mezi sebou lépe sdílet informace a zkušenosti. Propojení výuky a praktického zvládnutí projektového řízení přináší rychlý rozvoj znalostí a zkušeností s moderními technologiemi a poskytuje školám konkurenční výhodu. Studentům usnadňuje rozhodování o dalším studiu. Je to dobrý základ pro další rozvoj a zlepšování výuky na všech středních školách Zlínského kraje

„Vítám realizaci projektu, který v duchu nejlepších baťovských tradic přináší do škol klíčové dovednosti v oblasti projektové přípravy a projektového myšlení, jež jsou velmi žádány zaměstnavateli ve veřejném i soukromém sektoru. Následná výuka nového dovednostního předmětu Projektové řízení významně přispěje ke zvýšení zaměstnatelnosti studentů a možností jejich uplatnění v praxi,“sdělil Josef Slovák, radní Zlínského kraje pro oblast školství.