Využívání nástrojů pro procesní řízení a podnikovou architekturu

Fungování organizací je dnes většinou popsáno směrnicemi (např. v Microsoft Word), organizačními, procesními či jinými schématy (např. Microsoft Visio) a tabulkami s požadovanými funckionalitami, parametry či hodnotami (např. v Microsoft Excel). Nevýhodou tohoto popisu fungování je to, že jednotlivé dokumenty nejsou vzájemně provázány a je velmi náročné je všechny udržovat aktuální. Naplánování každé organizační či procesní změny pak stojí velké úsilí.

Obsahem naší služby je zavedení jednotného jazyku a softwaru pro procesní modelování a tvorbu IT architektury a funkčních zadání pro IT služby u zákazníka. Cílem služby je naučit interní tým, jak popsat a udržovat popis fungování firmy a jak plánovat změny a udržovat propojení mezi business procesy, funkcionalitami aplikací a IT infrastrukturou. Jde též o nastavení procesu plánování a dodávek IT služeb na základě požadavků byznysu v požadované funkcionalitě a kvalitě a za tržní ceny.