Nejnovější verze Microsoft Dynamics NAV 2013 R2 ve společnosti Yusen Logistics (Czech) s.r.o.

(květen 2014, Praha) AutoCont úspěšně implementoval nejnovější verzi informační systému Microsoft Dynamics NAV v české a slovenské pobočce logistické a přepravní společnosti Yusen Logistics.

Systém u zákazníka podporuje především ekonomické agendy včetně konsolidace výsledků obou poboček a business intelligence výstupů pro manažerské vyhodnocování a nová verze mu přináší zajímavé možnosti a výhody. Microsoft Dynamics NAV je integrován na specializované provozní aplikace pro různé formy mezinárodní přepravy a skladování. Řešení bude v brzké době rozšířeno o webovou aplikaci pro snadné schvalování dokladů a objednávek v rámci nastaveného firemního workflow.

„Očekávané cíle a přínosy projektu implementace nového informačního systému pro naši společnost jsou nemalé. Je to především zlepšení spolehlivosti a výkonnosti finančních procesů, podpora organického růstu společnosti bez nutnosti navýšení počtu zaměstnanců ve finančním oddělení či omezení objemu opakujících se činností. V neposlední řadě také zrychlení a zprůhlednění finančních procesů pro provozní část firmy a zvýšení přínosnosti finančního oddělení pro operativu a business.

Prozatím je ještě příliš brzo činit nějaké finální závěry, nicméně je možné již v tuto chvíli říci, že přechod z dříve používaného informačního systému proběhl přes všechna úskalí a nesnáze i díky nasazení a podpoře společnosti AutoCont úspěšně. Máme před sebou další, určitě neméně důležitou část projektu – sžití se s novým informačním systémem a jeho finální doladění. Především se před námi otevírá jedinečná příležitost využít v maximální míře možnosti moderního softwaru. Pevně věřím, že se nám to dlouhodobě bude dařit za trvalé podpory společnosti AutoCont,“ komentuje Stanislav Kaláb, External Consultant Yusen Logistics (Czech) s.r.o.