Podnikové informační systémy (ERP)

Zvýšení produktivity, lepší informace pro rozhodování a přizpůsobení změnám, to jsou hlavní očekávané přínosy podnikového informačního systému - Enterprise Resource Planning (ERP). Ten integruje a automatizuje klíčové firemní procesy i podpůrné agendy, zejména ekonomiku, obchod, logistiku, výrobu, projekty či servis.

Pomocí spojení moderních a robustních řešení Microsoft Dynamics NAV a Microsoft Dynamics AX, zkušeného a stabilního implementačního týmu a hlavně dlouhodobého strategického partnerství přináší naše ERP systémy středním a velkým zákazníkům konkurenční výhody a očekávané přínosy. Aktuálně se v dalším rozvoji soustřeďujeme na novou generaci podnikových řešení - Microsoft Dynamics 365 - více na www.acdynamics365.cz.

Microsoft Dynamics AX

Microsoft Dynamics AX (dříve Axapta) je komplexní informační systém vynikající rozsahem nabízené funkčnosti, pružností a škálovatelností. Je určen středním i velkým společnostem a organizacím, které vyžadují zajištění konzistence systému a integrity dat napříč více lokalitami či zeměmi. Standardní funkčnost systému Microsoft Dynamics AX lze rozšiřovat pomocí speciálních nadstaveb a doplňkových řešení.

Nejmodernější technologie, rozsáhlé možnosti integrace a přizpůsobitelnost Microsoft Dynamics AX specifickým procesům oceňují zákazníci ze všech oborů, zejména z výroby, velkoobchodu, retailu, poskytování služeb a stále častěji i organizace veřejné správy.

Více informací naleznete v produktovém listu Microsoft Dynamics AX 2012.

Microsoft Dynamics NAV

Microsoft Dynamics NAV (dříve Navision) je komplexní podnikový informační systém zaměřený na potřeby středně velkých společností, který lze rychle implementovat a snadno používat. Jeden systém pokrývá oblasti řízení financí, obchodu, distribuce, projektového řízení, výroby, udržuje informace o zákaznících (CRM) i servisu a nabízí nástroje pro manažerské vyhodnocování a reporting

Díky moderní technologii a otevřenému vývojovému prostředí lze Microsoft Dynamics NAV snadno přizpůsobit specifickým požadavkům a procesům. Standardní funkčnost systému Microsoft Dynamics NAV lze rozšiřovat pomocí add-on modulů

Více informací naleznete v produktovém listu Microsoft Dynamics NAV 2015.

Oborová řešení

Nabízíme hotová oborová řešení podnikových informačních systémů, která v sobě zahrnují naše procesní know-how a pokrývají specifika vybraných oborů.

Podrobnosti k oborovým řešením najdete ZDE