Zálohujte vybraná data z koncových zařízení do AC CLOUD

Místo vlastní infrastruktury a datového úložiště můžete pro zálohování zvolených dat z koncových zařízení použít také komplexní služby AC CLOUD – danou službu provozujeme ve vybudovaném cloud prostředí vlastního datového centra. Data a jejich přenos do cloudu jsou silně zabezpečena šifrováním, tak aby se k jejich obsahu dostal jen jejich vlastník.

Zákazník platí za tuto kompletní službu měsíčně 155,-Kč bez DPH za uživatele (až 3 zařízení) v základní zálohovací funkčnosti (za vyšší poplatek tj. 250 Kč bez DPH nabízíme i variantu zálohování se sdílením zálohovaných dat mezi více uživateli). K ceně už je nutné připočítat jen prostor obsazený daty – tj. dle ceníku naší služby CAPACITY STORAGE poplatek 0,66Kč/měsíčně za 1 GB pro celkový rozsah dat 1-5TB. Pro větší rozsahy dat jsou poplatky nižší, při neobsazení ani 1TB se cena zvyšuje na 0,78 Kč/měsíčně za 1GB. Službu nabízíme minimálně pro 20 uživatelů.