Profil společnosti

AutoCont CZ a.s.

AutoCont CZ je českou soukromou společností, která v oblasti dodávek zboží, služeb a řešení na poli informačních a komunikačních technologií úspěšně působí od roku 1990.

K rychlému rozvoji v prvních deseti letech přispěla výroba vlastní značky osobních počítačů a systematické budování rozsáhlé obchodní a servisní sítě. V druhém desetiletí své existence se AutoCont CZ zaměřil na poskytování komplexních IT řešení a služeb pro firemní klientelu a státní správu, čímž se postupně propracoval mezi nejvýznamnější společnosti v oblasti rozsáhlých a složitých ICT projektů.

Systematické a dlouhodobé budování odborných schopností, pečlivé sledování potřeb zákazníků a v neposlední řadě i promyšlená vnitřní organizace firmy – to vše přispělo k tomu, že je AutoCont CZ v současné době největším a nejvýznamnější českým dodavatelem informačních a komunikačních technologií.

V uplynulém fiskálním roce dosáhl AutoCont CZ celkových tržeb 2 813 mil. Kč, z toho bylo 1 958 mil. Kč za zboží a 855 mil. Kč za služby, a zaměstnával přibližně 750 zaměstnanců.

AutoCont CZ je součástí velkého ICT holdingu, do kterého dále patří například slovenská společnost AutoCont SK, největší dodavatel CAD řešení v ČR - společnost CAD Studio, společnost SIL Servis Partner, zajišťující komplexních služby v oblasti oprav a servisu výpočetní techniky a další. Tržby holdingu dosahují 4 mld. Kč a zaměstnává přes 1 000 lidí. AutoCont Holding je od roku 2017 ze 70 % vlastněn skupinou KKCG, zbývajících 30 % vlastní management společnosti.

Profil a logo společnosti