openspACe Uživatelský prožitek

User Experience – uživatelský prožitek

Prohlížet si cokoliv, co má jen trochu něco společného s informačními technologiemi pouze z vlastního úhlu pohledu a nikoli očima potencionálních zákazníků je chybné. Jsou to právě oni, kdo vyvinutý software, mobilní aplikaci či jen obyčejné webové řešení budou používat. Ve středu veškerého dění musí být uživatel, kterého především, jak napsal ve své vynikající publikaci Steve Krug (Don't Make Me Think) nesmíme nutit přemýšlet. Práce s pocity, díky především pohodlné a intuitivní navigaci vede k ovlivňování při spotřebním a nákupním chování. Jedině spokojený návštěvník se opakovaně vrací, aby se dozvěděl, co se u vás děje nového. Jak sami víme z každodenní zkušenosti, bez návštěvníků je například každá webová stránka jen mnoho vyhozených peněz a ztracený čas.

Investice do uživatelského prožitku se opravdu vyplatí, jelikož naslouchání zákazníkům a pochopení jejich potřeb jsou v dnešním konkurenčním prostředí klíčové. AutoCont má rozsáhlé zkušenosti v šití aplikačních řešení na míru, aby seděly potřebám individuálního zákazníka. Z náhodného návštěvníka pomůžeme udělat věrného zákazníka, který se k vám bude rád vracet.